Konstruktion

Finns det en idé om hur ett problem ska lösas men vägen dit är oklar så kan jag hjälpa till. Kunskap i att hantera CAD program finns för att på ett tydligt sett ta fram modeller av den blivande produkten. Det finns även möjlighet att göra verkliga prototyper i den mekaniska verkstaden.


E. Dahls Maskintjänst              tel. 073-822 63 10              E-post. info@edmaskin.se              Adress: Kulltorp Östergård, 599 94 Ödeshög