Trädfällning

De träd som står trångt till, vid hus eller andra känsliga marker kan sågas ned bit för bit. Trädtopparna nås antingen via klättring där plats för fordon inte finns, eller med hjälp av en stegbil.


E. Dahls Maskintjänst              tel. 073-822 63 10              E-post. info@edmaskin.se              Adress: Kulltorp Östergård, 599 94 Ödeshög